Grupa I
GRUPA I: SŁONECZKA
 
NAUCZYCIELKI:
Elżbieta Ptak
Daria Kraska
 
POMOC NAUCZYCIELA:
pani Agnieszka
 
WOŹNA:
pani Iwonka

 

 

 

 
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE NA M-C CZERWIEC
GRUPA I – SŁONECZKA
 
 
 1. TEMATY KOMPLEKSOWE
 
 1. „Ogień – ziemski żywioł”
 • poznanie właściwości ognia podczas zabaw badawczych
 • poznanie znaczenia i symboliki ognia dawniej i dziś
 • poznanie naturalnych źródeł ognia w przyrodzie
 • poznanie sposobów wykorzystania ognia perz człowieka
 • poznanie skutków burzy dla przyrody
 • poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w czasie burzy
 • poznanie zagrożeń jakie powoduje ogień
 •  nauka bezpiecznego zachowania się w sytuacji pożaru
 
 1. „Witamy lato” – innowacja pedagogiczna
 • zapoznanie z nazwą pory roku – lato
 • wprowadzenie podstawowych symboli, charakterystycznych dla lata – żywioł , barwa, zapach , smak, dźwięk
 • rozwijanie umiejętności wielosensorycznego poznawania świata
 • poznanie i określanie pogody i zjawiska atmosferycznych charakterystycznych dla lata
 • rozróżnianie i nazywanie pierwszych owoców lata: czereśnie, truskawki, poziomki
 • zwrócenie uwagi na sposób ubierania się i zabezpieczania przed słońcem w ciepłe dni,
 • utrwalenie charakterystycznych cech pór roku
 
 1. „Wkrótce wakacje”
 • poznanie rejonów krajobrazowych Polski
 • wdrażanie do przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku
 • kształtowanie wyobraźni poprzez opowiadania twórcze dzieci (na temat spędzania wakacji),
 • doskonalenie umiejętności organizowania samodzielnej zabawy na świeżym powietrzu,
 
 1. KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH
 
 • Podsumowanie i utrwalenie zdobytych wiadomości
 
 
 
 
ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:
Losowe zdjęcia z galerii
Wyszukiwarka
Newsletter
Biuletyn informacji publicznej