Grupa II
GRUPA II: KROPELKI
 
NAUCZYCIELKI:
Monika Jednorowska
Karolina Izdebska
 
POMOC NAUCZYCIELA:
pani Beatka
 
WOŹNA:
pani Irenka

 

ZAMIERZENIA  DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE

"GRUDZIEŃ "

 

 
W miesiącu grudniu planujemy prowadzić zajęcia w obrębie następujących tematów kompleksowych:
 
 1. Zimno, coraz zimniej.
 2. Święta za pasem.
 3. Grudniowe życzenia.
 4. Świąteczne tradycje.
 
 
W ramach w/wym. tematów zamierzamy zrealizować następujące cele wychowawczo dydaktyczne:
 
 • wdrażanie dzieci do umiejętności określania warunków pogody i  nazywania zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy,
 • stwarzanie warunków do odkrywania i eksperymentowania – poznanie właściwości śniegu i lodu,
 • doskonalenie sprawności ruchowej poprzez udział w ćwiczeniach i zabawach ruchowych,
 • doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie do trzech i więcej,
 • stwarzanie okazji do ćwiczeń w zakresie porównywania liczby elementów,
 • szacowania „na oko”, gdzie jest więcej, a gdzie mniej elementów,
 • przeliczanie przedmiotów podczas manipulowania nimi,
 • kształtowanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt w  czasie zimy (opieka nad ptakami),
 • doskonalenie umiejętności malowania farbami,
 • zapoznanie z możliwością malowania na różnym podłożu,
 • czerpanie radości z możliwości samodzielnego tworzenia,
 • stwarzanie okazji do czerpania satysfakcji z samodzielnie  wykonanej pracy,
 • rozwijanie sprawności i  koordynacji ruchowej dzieci poprzez różne formy aktywności,
 • stwarzanie okazji maluchom do swobodnej ekspresji ruchowej przy muzyce,
 • stymulowanie percepcji słuchowej dzieci poprzez ćwiczenia analizy słuchowej,
 • udział w zabawach rytmicznych,
 • rozpoznawanie odgłosów,
 • rozwijanie umiejętności współpracy w zespole,
 • rozwijanie zainteresowań muzycznych,
 • aktywne uczestnictwo w opowieści ruchowej inspirowanej muzyką,
 • kształtowanie postawy kulturalnego widza,
 • kształtowanie świadomości przestrzennej,
 • dostrzeganie swojej roli w codziennych pracach domowych,
 • poszerzanie słowników biernego i czynnego dzieci,
 • podawanie nazw przedmiotów i czynności nimi wykonywanych,
 • naśladowanie czynności porządkowych,
 • kształtowanie właściwej reakcji na sygnał,
 • utrwalanie nazw kolorów podstawowych,
 • rozwijanie sprawności manualnej oraz wyobraźni twórczej,
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się pędzlem i farbą,
 • kształtowanie poczucia estetyki,
 • doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej,
 • kształtowanie umiejętności różnicowania długości oraz stosowania określeń długi – krótki,
 • dostrzeganie regularności, odwzorowywanie i kontynuowanie rytmów,
 • nawiązanie do tradycji bożonarodzeniowych podczas spotkania z rodzicami, tworzenie świątecznej atmosfery,
 • rozwijanie ekspresji wokalno-ruchowej podczas zabaw przy muzyce,
 • wytwarzanie uczucia radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie w nawiązaniu do spotkania z Mikołajem, nawiązanie do tradycji bożonarodzeniowych,
 • nabywanie umiejętności określania swoich pragnień,
 • budowanie prostych wypowiedzi zrozumiałych dla otoczenia,
 • usprawnianie spostrzegawczości wzrokowej - porównywanie kształtów różnych elementów i łączenie ich w pary,
 • rozwijanie sprawności manualnych, rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej,
 • wykonywanie pracy plastycznej przedstawiającej wymarzony prezent,
 • kształtowanie myślenia przyczynowo- skutkowego, opowiadanie historyjki obrazkowej,
 • stwarzanie okazji do poznawania tradycji i zwyczajów związanych z Bożym Narodzeniem;
 • rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego,
 • rozwijanie percepcji wzrokowej,
 • zachęcanie do kultywowania tradycji i zwyczajów świątecznych,
 • rozwijanie umiejętności poprawnego wypowiadania się na forum grupy,
 • wzbogacanie słownika biernego i czynnego,
 • rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi i dokonywania opisu na podstawie ilustracji,
 • rozwijanie umiejętności muzycznych, zachęcanie do uczestnictwa w śpiewie grupowym i zabawach przy muzyce,
 • doskonalenie umiejętności poruszania się do muzyki i reagowania na sygnały,
 • wytwarzanie uczucia radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie,
 • identyfikowanie i określanie własnych emocji,
 • rozwijanie wrażliwości emocjonalnej oraz empatii w nawiązaniu do potrzeb zwierząt w oparciu o opowiadanie własne nauczyciela z wykorzystaniem kukiełek,
 • uszczegółowienie posiadanej przez dzieci wiedzy co do zwyczajów związanych ze świętami bożonarodzeniowymi,
 • poszerzanie słownika czynnego dzieci,
 • rozwijanie wyobraźni i ekspresji ruchowej z wykorzystaniem instrumentu,
 • doskonalenie  uważnego słuchania poleceń nauczyciela,
 • czerpanie radości ze wspólnej zabawy,
 • nawiązanie do zwyczaju kolędowania.

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:
 
 
 
Losowe zdjęcia z galerii
Wyszukiwarka
Newsletter
Biuletyn informacji publicznej