Grupa IV
GRUPA IV: RYBKI
 
NAUCZYCIELKI:
Dorota Hanusz
Justyna Czerklewicz
 
WOŹNA:
pani Magda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE
"WRZESIEŃ"
 
 
 
TEMAT KOMPLEKSOWY: W przedszkolu jest wesoło (3.09.-7.09.2018r.)
 
TREŚCI PROGRAMOWE:
Jestem samodzielny , dbam o higienę, ład i porządek (I/2)
- samodzielnie, poprawnie korzysta z toalety; (1,3)
- samodzielnie ubiera się i rozbiera;(1,8)
- kulturalnie zachowuje się podczas spożywanie posiłków;(1,7)
- odkłada zabawki i rzeczy na swoje miejsce po zakończeniu zabawy;(2,3)
Dbam o zdrowie i sprawność fizyczną (I/5)
- stosuje zasady higieny: mycie rąk przed posiłkami itp.(1,1)
- zgłasza nauczycielowi, wszelkie dolegliwości;(1,6)
- aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, grach i ćwiczeniach gimnastycznych prowadzonych w ogrodzie przedszkolnym, parku itp. (2,1);
- aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych rytmiczno-muzycznych z wykorzystaniem przyborów np. szarfy itp. (2,2)
Znam swoje prawa i obowiązki. Akceptuje siebie. Zgodnie bawię się z innymi(II/III,1)
- rozstaje się z rodzicami po przyjściu do przedszkola bez lęku (1,1);
- potrafi przedstawić się na forum grupy (1,2);
- odkłada zabawki na swoje miejsce (1,4);
- przestrzega zasad zgodnego współdziałania i reguł przyjętych w grupie, zawartych w kodeksie przedszkolaka (1,6);
- aktywnie uczestniczy w organizowanych przez nauczyciela zabawach integracyjnych (1,10);
- zadaje pytania dzieciom i dorosłym (2,6);
- uczestniczy w zwiedzaniu przedszkola, poznając inne dzieci i pracowników przedszkola oraz pomieszczenia przedszkolne (2,7);
Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych (II/III,6)
- przestrzega zasad bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu i jego otoczeniu (1,1);
-stosuje się do umów i znaków, sygnałów umownych stosowanych przez nauczyciela służących bezpieczeństwu dzieci (1,9);
Mówię coraz wyraźniej, panuję nad swoim głosem, rozumiem się z innymi (IV,3)
- określa tempo szybko, wolno (1,5);
- naśladuje różne głosy i odgłosy zabaw dźwiękonaśladowczych (3,2);
- uważnie słucha poleceń nauczyciela (4,1);
- prawidłowo wykonuje polecenia nauczyciela (4,3);
- wypowiada się na forum grupy (4,7);
Lubię śpiewać, lubię tańczyć (IV,8)
- uważnie słucha piosenek śpiewanych przez nauczyciela, nagrań piosenek, różnych rodzajów muzyki, w tym klasycznej (1,1);
- śpiewa piosenki dostosowane do swoich możliwości głosowych (1,2);
- reaguje na zmiany w muzyce według wskazówek nauczyciela i znaków umownych (1,5);
- porusza się w rytm słyszanej muzyki: maszeruje, podskakuje, lekko porusza się na palcach (2,3);
Wypowiadam się przez różne działania plastyczne (IV,9)
- rozróżnia kolory zasadnicze i pochodne, nazywając je (1,1);
- rysuje różnymi rodzajami kredek, patykiem na podłożu o różnej fakturze (1,9);
Lubię matematykę i rozumiem coraz więcej (IV,13)
- liczy przedmioty stosownie do swoich możliwości i z pomocą nauczyciela, pokazując palcem i nazywając: jeden, dwa, trzy (1,3);
- określa swoje położenie w przestrzeni, używając zwrotów: jestem tu, to jest z przodu,, to jest z tyłu, to jest wysoko (4,3);
- Chcę czytać i pisać – lubię to (IV,14)
- dzieli wyrazy na sylaby, wypowiadając i klaszcząc rytmicznie (1,3);
- aktywnie uczestniczy w zabawach rozwijających koordynację wzrokowo-ruchową                 i wzrokowo-słuchową (1,7);
- wykonuje „ćwiczenia paluszkowe” (2,4);
- chętnie ogląda książki (3,1);
- uważnie słucha opowiadań i bajek (3,2);
 
 
TEMAT KOMPLEKSOWY: Bemowo- moja mała ojczyzna (10.09.-14.09.2018r.)( realizacja innowacji)
 
TREŚCI PROGRAMOWE:
Jestem samodzielny , dbam o higienę, ład i porządek (I/2)
- samodzielnie, poprawnie korzysta z toalety; (1,3)
- samodzielnie ubiera się i rozbiera;(1,8)
- kulturalnie zachowuje się podczas spożywanie posiłków;(1,7)
- odkłada zabawki i rzeczy na swoje miejsce po zakończeniu zabawy;(2,3)
- szanuje rzeczy osobiste innych dzieci i dorosłych (2.6)
Dbam o zdrowie i sprawność fizyczną (I/5)
- stosuje zasady higieny: mycie rąk przed posiłkami itp.(1,1)
- zgłasza nauczycielowi, wszelkie dolegliwości;(1,6)
- aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, grach i ćwiczeniach gimnastycznych prowadzonych w ogrodzie przedszkolnym, parku itp. (2,1);
- aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych rytmiczno-muzycznych z wykorzystaniem przyborów np. szarfy itp. (2,2)
- aktywnie uczestniczy w spacerach, wycieczkach na świeżym powietrzu (2.10)
Interesuje się techniką, kontruuję i ciesze się , że potrafię to zrobić (I/ 10)
- stara się prawidłowo trzymać kredkę podczas rysowania (2.2)
- podejmuje działa konstrukcyjne tworząc budowle, pojazdy, kompozycje przestrzenne z różnych rodzajów klocków ( 2.3)
Znam swoje prawa i obowiązki. Akceptuje siebie. Zgodnie bawię się z innymi(II/III/1)
- rozstaje się z rodzicami po przyjściu do przedszkola bez lęku (1,1);
- potrafi przedstawić się na forum grupy (1,2);
- podaje niektóre informacje o sobie (1.3)
- przestrzega zasad zgodnego współdziałania i reguł przyjętych w grupie, zawartych w kodeksie przedszkolaka (1,6);
- aktywnie uczestniczy w zabawach wymagających prostych form współdziałania (1.9)
- aktywnie uczestniczy w organizowanych przez nauczyciela zabawach integracyjnych (1,10);
- słucha wypowiedzi innych (1.18)
- zadaje pytania dzieciom i dorosłym (2,6);
- uczestniczy w zwiedzaniu przedszkola, poznając inne dzieci i pracowników przedszkola oraz pomieszczenia przedszkolne (2,7);
Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych (II/III,6)
- przestrzega zasad bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu i jego otoczeniu (1,1);
- orientuje się, gdzie można bawić się bezpiecznie (1. 6)
-stosuje się do umów i znaków, sygnałów umownych stosowanych przez nauczyciela służących bezpieczeństwu dzieci (1,9);
- przechodzi przez ulicę, stosując wskazówki nauczyciela (3.1)
- poprawnie reaguje na sygnalizację świetlną (3.2)
Mówię coraz wyraźniej, panuję nad swoim głosem, rozumiem się z innymi (IV,3)
- rozróżnia rożne dźwięki z najbliższego otoczenia (1.1)
- określa tempo szybko, wolno (1,5);
- wykonuje proste ćwiczenia artykulacyjne według wskazówek nauczyciela (3.1)
- naśladuje różne głosy i odgłosy zabaw dźwiękonaśladowczych (3,2);
- uważnie słucha poleceń nauczyciela (4,1);
- prawidłowo wykonuje polecenia nauczyciela (4,3);
-dzieli się swoimi spostrzeżeniami w trakcie rozmowy(4. 6)
- wypowiada się na forum grupy (4,7);\
Coraz lepiej rozumiem siebie i swoje otoczenie (IV, 4)
-dokonuje prostych klasyfikacji przedmiotów ze względu na wybraną cechę (2.3)
Lubię śpiewać, lubię tańczyć (IV,8)
- uważnie słucha piosenek śpiewanych przez nauczyciela, nagrań piosenek, różnych rodzajów muzyki, w tym klasycznej (1,1);
- śpiewa piosenki dostosowane do swoich możliwości głosowych (1,2);
- reaguje na zmiany w muzyce według wskazówek nauczyciela i znaków umownych (1,5);
- chętnie uczestniczy w pląsach i tańcach zbiorowych (2.1)
- porusza się w rytm słyszanej muzyki: maszeruje, podskakuje, lekko porusza się na palcach (2,3);
Wypowiadam się przez różne działania plastyczne (IV,9)
- rozróżnia kolory zasadnicze i pochodne, nazywając je (1,1);
- rysuje różnymi rodzajami kredek, patykiem na podłożu o różnej fakturze (1,9);
- ogląda zabytki w najbliższej okolicy (2.1)
- ogląda wytwory sztuki ludowej swojego regionu (2. 5)
Jestem częścią przyrody, szanuję rośliny i zwierzęta (IV, 12)
-obserwuje przyrodę w najbliższym otoczeniu (1.2)
- aktywnie uczestniczy w wycieczkach do parku (1.5)
- dostrzega piękno otaczającej przyrody pdczas spacerów i wycieczek (3.1)
Lubię matematykę i rozumiem coraz więcej (IV,13)
- szacuje liczbę przedmiotow (1.1)
- liczy przedmioty stosownie do swoich możliwości i z pomocą nauczyciela, pokazując palcem i nazywając: jeden, dwa, trzy (1,3);
- określa swoje położenie w przestrzeni, używając zwrotów: jestem tu, to jest z przodu,, to jest z tyłu, to jest wysoko (4,3);
 - kontynuuje rytm ( 5.2)
- Chcę czytać i pisać – lubię to (IV,14)
 - wykonuje ćwiczenia słuchowe (1.2)
- dzieli wyrazy na sylaby, wypowiadając i klaszcząc rytmicznie (1,3);
- aktywnie uczestniczy w zabawach rozwijających koordynację wzrokowo-ruchową                 i wzrokowo-słuchową (1,7);
 - wykonuje ćwiczenia manipulacyjne ( 2.1)
- aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych ( 2.2)
- wykonuje „ćwiczenia paluszkowe” (2,4);
- chętnie ogląda książki (3,1);
- uważnie słucha opowiadań i bajek (3,2);
Kocham swoją rodzinę, miejscowość, swój kraj ( IV/15)
- określa gdzie mieszka, próbując podac adres (1.2)
- próbuje opowiadać o swoim domu i zabawach na podwórku (1.3)
- wlasną miejscowość i rzekę nad która leży (2. 6)
- obserwuje najbliższe otoczenie w trakcie wycieczek, wskazując zachodzące zmiany (2. 7)
 
 
 
TEMAT KOMPLEKSOWY: Bezpieczny przedszkolak (17.09.-21.09.2018r.)
 
TREŚCI PROGRAMOWE:
Jestem samodzielny , dbam o higienę, ład i porządek (I/2)
- samodzielnie, poprawnie korzysta z toalety; (1,3)
- potrafi samodzielnie umyć zęby (1,4);
- samodzielnie ubiera się i rozbiera;(1,8)
- spożywa posiłek, zachowując prawidłowa postawę i porządek wokół siebie (1,6);
- odkłada zabawki i rzeczy na swoje miejsce po zakończeniu zabawy;(2,3)
- odkłada do swojej półki rzeczy osobiste (2,1);
Dbam o zdrowie i sprawność fizyczną (I/5)
- stosuje zasady higieny: mycie rąk przed posiłkami itp.(1,1)
- zgłasza nauczycielowi, wszelkie dolegliwości;(1,6)
- dostrzega różnice w ubieraniu się odpowiednio do pogody, wskazuje adekwatne do pogody ubranie (1,8);
- aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, grach i ćwiczeniach gimnastycznych prowadzonych w ogrodzie przedszkolnym, parku itp. (2,1);
- aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych rytmiczno-muzycznych z wykorzystaniem przyborów np. szarfy itp. (2,2)
- aktywnie korzysta ze spacerów i wycieczek terenowych (2,12);
Znam swoje prawa i obowiązki. Akceptuje siebie. Zgodnie bawię się z innymi(II/III,1)
- odkłada zabawki na swoje miejsce (1,4);
- używa zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, do widzenia (1,8);
- zadaje pytania dzieciom i dorosłym (2,6);
- słucha wypowiedzi innych (1,18);
- aktywnie uczestniczy w zabawach wymagających prostych form współdziałania (1,9);
- aktywnie uczestniczy w organizowanych przez nauczyciela zabawach integracyjnych (1,10);
- korzysta z pomocy nauczyciela w trudnych, problemowych sytuacjach (2,1);
Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych (II/III, 6)
- poprawnie reaguje na sygnalizację świetlną: czerwone światło-stop, zielone światło- przejdź przez ulicę (3,1);
- wyjaśnia role odblasków (znaczków, koszulek, czapek) (3,2);
- aktywnie uczestniczy w wycieczce na skrzyżowanie, omawiając wspólnie z nauczycielem znaczenie sygnalizacji świetlnej (czerwone, żółte, zielone światło) i wybranych znaków (3,4);
Mówię coraz wyraźniej, panuję nad swoim głosem, rozumiem się z innymi (IV,3)
- rozróżnia dźwięki z najbliższego otoczenia (1,1);
- wykonuje proste ćwiczenia artykulacyjne według wskazówek nauczyciela (4,1);
- recytuje krótkie wierszyki, rymowanki z różnym natężeniem głosu według wskazówek nauczyciela (3,4);
- prawidłowo wykonuje polecenia nauczyciela (4,3);
- wypowiada się na forum grupy (4,7);
Lubię śpiewać, lubię tańczyć (IV,8)
- uważnie słucha piosenek śpiewanych przez nauczyciela, nagrań piosenek, różnych rodzajów muzyki, w tym klasycznej (1,1);
- śpiewa piosenki dostosowane do swoich możliwości głosowych (1,2);
- reaguje na zmiany w muzyce według wskazówek nauczyciela i znaków umownych (1,5);
- porusza się w rytm słyszanej muzyki: maszeruje, podskakuje, lekko porusza się na palcach (2,3);
Wypowiadam się przez różne działania plastyczne (IV,9)
- nakleja gotowe elementy w dowolny sposób i według poleceń nauczyciela (1,11);
- Chcę czytać i pisać – lubię to (IV,14)
- dzieli wyrazy na sylaby, wypowiadając i klaszcząc rytmicznie (1,3);
- uważnie słucha opowiadań i bajek (3,2);
- uważnie patrzy na obrazek, zapamiętuje jego elementy (1,4);
- układa krótkie pojedyncze zdania na podstawie obrazka i w sytuacjach zabawowych (1,5);
 
 
 
TEMAT KOMPLEKSOWY: Mazowsze- serce Polski (24.09.-28.09.2018r.)- realizacja innowacji pedagogicznej „Podróże z baśnią i legendą”
 
TREŚCI PROGRAMOWE:
Jestem samodzielny , dbam o higienę, ład i porządek (I/2)
- samodzielnie, poprawnie korzysta z toalety; (1,3)
- samodzielnie ubiera się i rozbiera;(1,8)
- kulturalnie zachowuje się podczas spożywanie posiłków;(1,7)
- odkłada zabawki i rzeczy na swoje miejsce po zakończeniu zabawy;(2,3)
- szanuje rzeczy osobiste innych dzieci i dorosłych (2.6)
Dbam o zdrowie i sprawność fizyczną (I/5)
- stosuje zasady higieny: mycie rąk przed posiłkami itp.(1,1)
- zgłasza nauczycielowi, wszelkie dolegliwości;(1,6)
- aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, grach i ćwiczeniach gimnastycznych prowadzonych w ogrodzie przedszkolnym, parku itp. (2,1);
- aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych rytmiczno-muzycznych z wykorzystaniem przyborów np. szarfy itp. (2,2)
- aktywnie uczestniczy w spacerach, wycieczkach na świeżym powietrzu (2.10)
Interesuje się techniką, kontruuję i cieszę się , że potrafię to zrobić (I/ 10)
- stara się prawidłowo trzymać kredkę podczas rysowania (2.2)
- podejmuje działa konstrukcyjne tworząc budowle, pojazdy, kompozycje przestrzenne z różnych rodzajów klocków ( 2.3)
Znam swoje prawa i obowiązki. Akceptuje siebie. Zgodnie bawię się z innymi(II/III/1)
- rozstaje się z rodzicami po przyjściu do przedszkola bez lęku (1,1);
- potrafi przedstawić się na forum grupy (1,2);
- podaje niektóre informacje o sobie (1.3)
- aktywnie uczestniczy w zabawach wymagających prostych form współdziałania (1.9)
- aktywnie uczestniczy w organizowanych przez nauczyciela zabawach integracyjnych (1,10);
- słucha wypowiedzi innych (1.18)
- zadaje pytania dzieciom i dorosłym (2,6);
- uczestniczy w zwiedzaniu przedszkola, poznając inne dzieci i pracowników przedszkola oraz pomieszczenia przedszkolne (2,7);
Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych (II/III,6)
- przestrzega zasad bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu i jego otoczeniu (1,1);
- orientuje się, gdzie można bawić się bezpiecznie (1. 6)
-stosuje się do umów i znaków, sygnałów umownych stosowanych przez nauczyciela służących bezpieczeństwu dzieci (1,9);
Mówię coraz wyraźniej, panuję nad swoim głosem, rozumiem się z innymi (IV,3)
- rozróżnia rożne dźwięki z najbliższego otoczenia (1.1)
- rozpoznaje brzmienie wybranych  instrumentów (1.3)
- określa tempo szybko, wolno (1,5);
- wykonuje ćwiczenia oddechowe według wskazówek nauczyciela (2.1)
- wykonuje proste ćwiczenia artykulacyjne według wskazówek nauczyciela (3.1)
- naśladuje różne głosy i odgłosy zabaw dźwiękonaśladowczych (3,2);
- uważnie słucha poleceń nauczyciela (4,1);
- prawidłowo wykonuje polecenia nauczyciela (4,3);
-dzieli się swoimi spostrzeżeniami w trakcie rozmowy(4. 6)
- wypowiada się na forum grupy (4,7);
Coraz lepiej rozumiem siebie i swoje otoczenie (IV, 4)
-dokonuje prostych klasyfikacji przedmiotów ze względu na wybraną cechę (2.3)
Lubię śpiewać, lubię tańczyć (IV,8)
- uważnie słucha piosenek śpiewanych przez nauczyciela, nagrań piosenek, różnych rodzajów muzyki, w tym klasycznej (1,1);
- śpiewa piosenki dostosowane do swoich możliwości głosowych (1,2);
- reaguje na zmiany w muzyce według wskazówek nauczyciela i znaków umownych (1,5);
- chętnie uczestniczy w pląsach i tańcach zbiorowych (2.1)
- porusza się w rytm słyszanej muzyki: maszeruje, podskakuje, lekko porusza się na palcach (2,3);
- przestawia muzykę ruchem (2.5)
Wypowiadam się przez różne działania plastyczne (IV,9)
- rozróżnia kolory zasadnicze i pochodne, nazywając je (1,1);
- rysuje różnymi rodzajami kredek, patykiem na podłożu o różnej fakturze (1,9);
- ogląda zabytki w najbliższej okolicy (2.1)
- ogląda wytwory sztuki ludowej swojego regionu (2. 5)
Jestem częścią przyrody, szanuję rośliny i zwierzęta (IV, 12)
-obserwuje przyrodę w najbliższym otoczeniu (1.2)
- rozpoznaje wybrane warzywa i owowce, nazywając je (1.9)
- aktywnie uczestniczy w zabawach inscenizujących prace w ogrodzie i sadzie opartych na obserwacji wykonywanych prac(1.10)
- nazywa niektóre zwierzęta żyjące w różnych środowiskach dostępnych bezpośredniej i pośredniej obserwacji  (2.1)
- dostrzega piękno otaczającej przyrody podczas spacerów i wycieczek (3.1)
- wskazuje prawidłowe zachowania w stosunku do zwierząt i roślin (3.4)
Lubię matematykę i rozumiem coraz więcej (IV,13)
- szacuje liczbę przedmiotów (1.1)
- układa przedmioty do policzenia w szereg lub rząd (1.2)
- liczy przedmioty stosownie do swoich możliwości i z pomocą nauczyciela, pokazując palcem i nazywając: jeden, dwa, trzy (1,3);
- kontynuuje rytm ( 5.2)
- Chcę czytać i pisać – lubię to (IV,14)
 - wykonuje ćwiczenia słuchowe (1.2)
- dzieli wyrazy na sylaby, wypowiadając i klaszcząc rytmicznie (1,3);
- aktywnie uczestniczy w zabawach rozwijających koordynację wzrokowo-ruchową                 i wzrokowo-słuchową (1,7);
 - wykonuje ćwiczenia manipulacyjne ( 2.1)
- aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych ( 2.2)
- wykonuje „ćwiczenia paluszkowe” (2,4);
- chętnie ogląda książki (3,1);
- uważnie słucha opowiadań i bajek (3,2);
Kocham swoją rodzinę, miejscowość, swój kraj ( IV/15)
-nazywa nasz kraj : Polska – kraina, w której mieszkamy (2. 4)
- słucha legend związanych z naszą ojczyzną (2.5)
-  nazywa własną miejscowość i rzekę nad która leży (2. 6)
- obserwuje najbliższe otoczenie w trakcie wycieczek, wskazując zachodzące zmiany (2. 7)
- aktywnie uczestniczy w działaniach związanych z pielęgnowaniem polskich tradycji ludowych (2.9)
 
 
 
KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH:
  • liczy przedmioty stosownie do swoich możliwości i z pomocą nauczyciela, pokazując palcem i nazywając: jeden, dwa, trzy;
  • określa swoje położenie w przestrzeni, używając zwrotów: jestem tu, to jest z przodu,, to jest z tyłu, to jest wysoko;
 
 
 
 
 
ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:
  • WRZESIEŃ
 
 
Losowe zdjęcia z galerii
Wyszukiwarka
Newsletter
Biuletyn informacji publicznej