Opłaty
INFORMACJE DLA RODZICÓW
 

Przedszkole 417 umożliwia regulowanie opłat w różnorodnej formie: 

  1. wpłata gotówki w przedszkolu,
  2. wpłata na wskazane rachunki bankowe przedszkola.

Rachunki bankowe:

żywienie:                    konto nr 79 1030 1508 0000 0005 5104 6044

rada rodziców:          składkę na fundusz Rady Rodziców wnosi się w przedszkolu gotówką

 

Uprzejmie Państwu przypominamy, że każde dziecko żywione jest od pierwszego dnia każdego miesiąca.

Państwa opłaty stanowią jedyne źródło finansowania żywienia dzieci w przedszkolu.

W związku z powyższym, niezależnie od wyboru formy płatności, prosimy o regulowanie opłat najpóźniej do 10-go dnia każdego miesiąca.

ZASADY REGULOWANIA ODPŁATNOŚCI

  1. Rodzice/prawni opiekunowie deklarują wybór formy płatności. Formularz do pobrania tutaj
  2. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy wybrali inną formę płatności niż wpłata gotówki  w przedszkolu, do 5 dnia każdego miesiąca otrzymują pisemną informację o wysokości opłat za dany miesiąc. Przypominamy, że wysokość opłat jest  zmienna.
  3. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy wybrali wpłatę gotówki w przedszkolu wnoszą ją w wyznaczonym przez dyrektora  terminie
 
Przy wyborze innych form płatności niż opłata wnoszona w przedszkolu, rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są, po dokonaniu płatności, do dostarczenia kierownikowi gospodarczemu dowodów wpłaty do 15-go dnia każdego miesiąca (potwierdzenie wpłaty można przesłać na przedszkolny adres e-mail).        
 
W przypadku braku dowodów dokonania opłat, księgowane są one jako zaległość i podlegają naliczaniu ustawowych odsetek.
 

 W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu:

  1. Zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności, z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności dziecka.
  2. Zwrotowi podlega stawka żywieniowa za pierwszy dzień nieobecności dziecka, w przypadku, gdy absencja ta zostanie zgłoszona, co najmniej w danym dniu do godz. 9.00.
 
 
RADA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DNIA 25 MAJA 2017 PODJĘŁA UCHWAŁĘ NR XLIX1205/2017 W SPRAWIE CZASU PRZEZNACZONEGO NA BEZPŁATNE NAUCZANIE, WYCHOWANIE I OPIEKĘ W PRZEDSZKOLACH I ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE.
 
RELIZACJI PDOSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO WYNOSI 6 GODZIN DZIENNIE.
PRZEDSZKOLE NR 417 REALIZUJE PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W GODZINACH 7.00 – 13.00
 
 
Losowe zdjęcia z galerii
Wyszukiwarka
Newsletter
Biuletyn informacji publicznej