Rekrutacja 2019/2020
REKRUTACJA DZIECI W PRZEDSZKOLU Nr 417
______________________________________________________________________________________________________________________
 
SPOTKANIE ADAPTACYJNE DLA DZIECI 3 LETNICH NOWOPRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA,
ODBĘDZIE SIĘ 29. 08.2019r, o godzinie 16:00.
 
Prosimy o zabranie ze sobą obuwia na zmianę.
_________________________________________________________________________________________________________________________
 
INFORMACJA
DLA RODZICÓW DZIECI PO RAZ PIERWSZY PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA OD 1 WRZEŚNIA 2019r
 
ZAPRASZAMY NA ZEBRANIE INFORMACYJNE DLA RODZICÓW
W DNIU 12 CZERWCA 2019r O GODZ. 16.30.
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
DNI PRZYJĘĆ WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA
 na rok szk. 2019/2020
 
     Wnioski podpisane przez oboje rodziców/opiekunów prawnych
wraz z KOMPLETEM  DOKUMENTÓW
potwierdzających spełnianie zaznaczonych kryteriów
przyjmowane są w okresie od 20 lutego do 8 marca 2019r.
w następujących terminach:
 
dzień
godzina
poniedziałek
13.30-15.30
wtorek
9.00 – 10.30
środa
14.30- 17.00
czwartek
13.30-15.30
                                         
                                                oraz w piątek 8 marca w godz. 14.00-16.00                               
          ( zakończenie terminu składania)
 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Informacja dla Rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola
 
W okresie od 13 lutego ( środa) 19 lutego ( wtorek) do g. 16.00  rodzice dzieci urodzonych w latach 2016, 2015, 2014, 2013, składają do nauczycieli grup pisemne potwierdzenia woli kontynuacji edukacji przedszkolnej na rok szkolny 2019/2020. Kartę potwierdzenia będzie można pobrać w przedszkolu lub  ze strony internetowej.
Brak złożenia potwierdzenia woli kontynuacji edukacji w podanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu w roku szkolnym 2019/2020.
 
 
Przydział do grup przedszkolnych dzieci kontynuujących i przyjętych na rok szkolny 2019/2020 nastąpi po zakończeniu całego postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących i dzieci przyjętych oraz możliwości organizacyjnych przedszkola i może być inna niż w bieżącym roku szkolnym.
 
Potwierdzenia kontynuacji będą wprowadzone do systemu elektronicznego na bieżąco, dlatego też prosimy o składanie potwierdzeń w wyznaczonym terminie. Po wyznaczonym terminie ten etap rekrutacji zostanie automatycznie zamknięty i nie będzie możliwości wprowadzania zmian.
 
 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/20
 


ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ M.ST. WARSZAWY W ROKU 2019/20
 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
KRYTERIA REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W ROKU 2019/2020
 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
PONIŻEJ ZAMIESZCZAMY OŚWIADCZENIA DO POBRANIA: 
 
 
OŚWIADCZENIE O ZAMIESZKANIU DOTYCZY DZIECI 6 LETNICH
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Losowe zdjęcia z galerii
Wyszukiwarka
Newsletter
Biuletyn informacji publicznej