Rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA
 
 
DZIECI MŁODSZE
 
6:30 – 8:15
Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne wynikające z zainteresowań dzieci. Zabawy integrujące całą grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcje słuchową i wzrokową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane zgodne z zainteresowaniami dzieci.
8:20 – 8:30
Zabawy ruchowe
8:30 – 8:40
Przygotowanie do śniadania – czynności higieniczne
8:40 – 9:00
Śniadanie
9:00 – 9:30
Zajęcia dydaktyczne z całą grupą – realizacja zadań edukacyjnych
9:30 – 10:15
Swobodna zabawa, według potrzeb dzieci
10:15 – 10:30
II śniadanie
10:45 – 11:45
Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu, ćwiczenia gimnastyczne
11:45 – 12:00
Przygotowanie do obiadu – czynności higieniczne
12:00 – 12:30
Obiad- drugie danie
12:30 – 14:15
Odpoczynek poobiedni
14:15 – 14:30
Przygotowanie do posiłku– czynności higieniczne
14:30 – 14:45
Zupa+ podwieczorek
14:45 – 17:30
Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich potrzeb i możliwości. Zabawy wynikające z zainteresowań dzieci. W pogodne dni pobyt w ogrodzie
 
 
DZIECI STARSZE
 
6:30 – 8:15
Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne wynikające z zainteresowań dzieci. Zabawy integrujące całą grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcje słuchową i wzrokową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane zgodne z zainteresowaniami dzieci.
8:20 – 8:30
Zabawy ruchowe
8:30 – 8:40
Przygotowanie do śniadania – czynności higieniczne
8:40 – 9:00
Śniadanie
9:00 – 10:00
Zajęcia dydaktyczne z całą grupą – realizacja zadań edukacyjnych
10:00 – 10:15
Swobodna zabawa, według potrzeb dzieci
10:15 – 10:30
II śniadanie
10:45 – 11:45
Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu, ćwiczenia gimnastyczne
11:45 – 12:00
Przygotowanie do obiadu – czynności higieniczne
12:00 – 12:30
Obiad- drugie danie
12:30 – 14:15
Tworzenie warunków do podejmowania przez dzieci działań według ich pomysłów, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, praca indywidualna i w małych grupach, zajęcia dodatkowe - warsztatowe
14:15 – 14:30
Przygotowanie do posiłku – czynności higieniczne
14:30 – 14:45
Zupa + podwieczorek
14:45 – 17:30
Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich potrzeb i możliwości. Zabawy wynikające z zainteresowań dzieci. W pogodne dni pobyt w ogrodzie
 
 
 
Losowe zdjęcia z galerii
Wyszukiwarka
Newsletter
Biuletyn informacji publicznej