Zajęcia dodatkowe
             W naszym Przedszkolu dzieci biorą udział w poniższych zajęciach dodatkowych:
 
 
Rytmika- wszystkie grupy
 
Zajęcia umuzykalniające prowadzone są zgodnie z tematyką zajęć dydakycznych i wychowawczych. Metody zajęć dostosowane są do wieku dzieci, ich możliwości psychomotorycznych, percepcyjnych, twórczych iodtwórczych. Dzieci wprowadzone są w świat muzyki poprzez poznawanie dźwięków dochodzących z otoczenia, kształtowanie wrażliwości na jakosć dźwięku, samodzielnego tworzenia dźwieku przy pomocy prostych instrumentów perkusyjnych, wykorzystanie własnego ciała do tworzenia, uczenie się aktywnego słuchania poprzez zabawy i ćwiczenia. Dzieci na zjęciach nabywają wrażliwości na niewielkie różnice dźwięku, słuchają i różnicują dźwieki o różnych rejstrach. Ilustrują ruchem piosenki, a także tworzą do nich akompaniament. Uczenie się nowych piosenek, śpiewanie indywidualne, w małych zespołach czy cała grupa powoduje doskonalenie śpiewu i aparatu mowy. Dzieci nabywają także większej sprawności i swobody w poruszaniu się przy muzyce, kształtowaniu płynności i estetyki ruchowej.
 
 
 
Język angielski- wszystkie grupy
 
Zajęcia rozwijajace zainteresowanie kulturą anglojęzyczną prowadzone są w formie osłuchania dzieci ze specyfiką języka angielskiego i nastawione na to, aby dzieci opanowaly w mniejszym lub większym stopniu anglojęzyczną literaturę dziecięcą. Zajęcia te obejmuja ponadto:
1. Ćwiczenia fonematyczne przygotowujące aparat mowy do artykulacji odmiennych niż polskie głoski.
 
2. Ćwiczenia rozumiena mowy:
- polecenia
- rysunek ze słuchu
- kojarzenie słowa z rysunkiem
- rozpoznawanie poszczególnych wyrazów w zdaniach
- tłumaczenia piosenek i wierszyków
 
3. Próby opanowania prostych konstrukcji gramatycznych.
 
4. Próby nawiązania prostego dialogu
Poziom wymagań oraz zakres realizowanego materiału dostosowany jest do percepcji dzieci w danej grupie.
 
 
Gimnastyka korekcyjna- dzieci starsze
 
 
 
 
Losowe zdjęcia z galerii
Wyszukiwarka
Newsletter
Biuletyn informacji publicznej