Rodzinny Konkurs Plastyczny „WARSZAWA- UŚMIECHNIĘTE MIASTO”

Rodzinny Konkurs Plastyczny

Serdecznie zapraszamy Rodziców i dzieci z naszego
przedszkola do udziału w konkursie plastycznym
„WARSZAWA- UŚMIECHNIĘTE MIASTO”.

W naszym przedszkolu w bieżącym roku szkolnym kontynuujemy udział projekcie „Varsavianistyczna Szkoła’. Dlatego podejmujemy wiele działań, których celem jest poszerzanie wiedzy i rozwijanie zainteresowania naszym miastem. Każdy z nas ma w Warszawie miejsce, które jest mu szczególnie bliskie – obiekt, pomnik, zabytek. Wielu z nas kultywuje warszawskie tradycje poprzez udział w uroczystościach okolicznościowych.

Tematem konkursu ‘Warszawa- uśmiechnięte miasto” jest wykonanie pracy plastycznej prezentującej nasze miasto jako miejsce radosne i przyjazne dla każdego z nas. Wykonane prace konkursowe pokażą nam, z czym kojarzy się dzieciom Warszawą i jakie miejsca lub wydarzenia dają im najwięcej wrażeń i radości.

REGULAMIN KONKURSU:
1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 417 w Warszawie
2. Koordynatorami konkursu są: Barbara Knobloch, Justyna Czerklewicz, Sandra
Ktanji- Łaba
3. Celem konkursu jest:
 Promowanie i popularyzowanie wśród dzieci wiedzy dotyczącej stolicy Polski – Warszawy
 Rozbudzanie zainteresowania dzieci i ukazywanie różnorodności i piękna naszego miasta
 Promowanie takich wartości jak: piękno, radość, dobro, patriotyzm.
Dostrzeganie ich w codziennym życiu
 Rozwijanie zdolności manualnych i wrażliwości estetycznej poprzez
stosowanie różnych form plastycznych,
 Włączanie rodziców i opiekunów dzieci w działania wychowawczo –
dydaktyczne przedszkola
 Stwarzanie okazji do prezentowania talentów dzieci oraz rozwijania ich
zainteresowań.

4. Warunki uczestnictwa:
 Konkurs adresowany jest do dzieci z wszystkich grup Przedszkola 417 wraz
z Rodzicami
 Praca konkursowa powinna być wspólną pracą członków rodziny, w której
widoczny będzie wkład każdego z nich.
 Forma pracy: płaska,
 Technika wykonania: dowolna z wykorzystaniem różnych materiałów
 Konkurs trwa od 1.10- 15.10.2021
 Do pracy należy dołączyć metryczkę ( imię i nazwisko dziecka, grupę)
 Prace należy dostarczyć do nauczycielek w grupach
 Prace konkursowe będą eksponowane na gazetce w holu przedszkolnym
 Zgłaszając prace uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na publikowanie
zdjęć na stronie internetowej oraz w materiałach związanych z konkursem.
 Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i drobne
upominki
 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 19.10.2021 r. na stronie internetowej Przedszkola 417 oraz na tablicy ogłoszeń.

ŻYCZYMY TWÓRCZYCH POMYSŁÓW I MIŁEJ ZABAWY

 

Konkurs Plastyczny 2021

Skip to content