Walczymy o zaszczytny certyfikat!

„VARSAVINISTYCZNE PRZEDSZKOLE”

W roku szkolnym 2016/2017 Przedszkole 417 przystąpiło do projektu ‘Varsavianistyczna Szkoła”.
Celem projektu jest:
• upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o Warszawie,
• promowanie aktywności twórczej uczniów w poznawaniu Warszawy,
• podnoszenie efektywności i atrakcyjności pracy dydaktycznej związanej z poznawaniem własnego miasta,
• integrowanie społeczności przedszkolnej wokół działań na rzecz Warszawy,
• współpracę ze środowiskiem lokalnym i instytucjami działającymi na rzecz edukacji varsavianistycznej.

W ramach realizacji projektu podejmowano był szereg działań, zmierzających do lepszego poznania naszej stolicy, takich jak: zajęcia edukacyjne, wycieczki, uczestnictwo w lekcjach muzealnych, udział w licznych konkursach na terenie Warszawy, udział i organizacja wielu akcji o charakterze ekologicznym, zdrowotnym. Organizowane były spotkania z ciekawymi osobami związanymi z Warszawą. Aktywnie działaliśmy również na rzecz środowiska lokalnego.
Podejmowane przez Przedszkole 417 działania zostały pozytywnie ocenione przez Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, który decyduje o przyznaniu certyfikatu „Varsavianistyczna Szkoła’

Nasze przedszkole trzykrotnie otrzymało ten zaszczytny tytuł
• Certyfikat I stopnia na rok szkolny 2017/2018
• Certyfikat II stopnia na lata 2018/2020
• Certyfikat III stopnia uzyskany w roku szkolnym 2020.2021 pozwalający na bezterminowe posługiwanie się tytułem „Varsavianistyczna Szkoła”

W roku szkolnym 2020/2021 mimo wielu ograniczeń spowodowanych pandemią projekt „Varsavianistyczna Szkoła” był kontynuowany. Mamy nadzieję, że złożone sprawozdanie z podejmowanych przez nas działań spotka się z pozytywną oceną i Przedszkolu 417 przyznany będzie ten , najbardziej zaszczytny certyfikat: „PLACÓWKA LOKALNYM OŚRODKIEM EDUKACJI VARSAVIANISTYCZNEJ”.

Nasze Certyfikaty Varsavianistycznej Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła Przedszkola 417 Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła Przedszkola 417 Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła Przedszkola 417

Skip to content