Rozkład dnia

  • DZIECI MŁODSZE
  • DZIECI STARSZE
7.00 - 8.15Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne wynikające z zainteresowań dzieci. Zabawy integrujące całą grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcje słuchową i wzrokową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane zgodne z zainteresowaniami dzieci.
8.20 - 8.30Zabawy ruchowe
8.30 – 8.40Przygotowanie do śniadania - czynności higieniczne.
8.40 – 9.00Śniadanie.
9.00 – 9.30Zajęcia dydaktyczne z całą grupą – realizacja zadań edukacyjnych
9.30 – 10.15Swobodna zabawa, według potrzeb dzieci
10.15 – 10.30II śniadanie
10.45 – 11.45Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu, ćwiczenia gimnastyczne
11.45 – 12.00Przygotowanie do obiadu – czynności higieniczne
12.00 – 12.30Obiad- drugie danie
12.30 – 14.15Odpoczynek poobiedni
14.15 – 14.30Przygotowanie do posiłku– czynności higieniczne
14.30 - 14.45Zupa+ podwieczorek
14.45 – 17.00
Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich potrzeb i możliwości. Zabawy wynikające z zainteresowań dzieci. W pogodne dni pobyt w ogrodzie
7.00 - 8.15Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne wynikające z zainteresowań dzieci. Zabawy integrujące całą grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcje słuchową i wzrokową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane zgodne z zainteresowaniami dzieci.
8.20 - 8.30Zabawy ruchowe
8.30 – 8.40Przygotowanie do śniadania - czynności higieniczne.
8.40 – 9.00Śniadanie.
9.00 – 9.30Zajęcia dydaktyczne z całą grupą – realizacja zadań edukacyjnych
9.30 – 10.15Swobodna zabawa, według potrzeb dzieci
10.15 – 10.30II śniadanie
10.45 – 11.45Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu, ćwiczenia gimnastyczne
11.45 – 12.00Przygotowanie do obiadu – czynności higieniczne
12.00 – 12.30Obiad- drugie danie
12.30 – 14.15Tworzenie warunków do podejmowania przez dzieci działań według ich pomysłów, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, praca indywidualna i w małych grupach, zajęcia dodatkowe - warsztatowe
14.15 – 14.30Przygotowanie do posiłku– czynności higieniczne
14.30 - 14.45Zupa+ podwieczorek
14.45 – 17.00
Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich potrzeb i możliwości. Zabawy wynikające z zainteresowań dzieci. W pogodne dni pobyt w ogrodzie
Skip to content