Rekrutacja

WIRTUALNY SPACER PO PRZEDSZKOLU 417

DNI PRZYJĘĆ WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA na rok szk. 2022/2023

Wnioski podpisane przez oboje rodziców/opiekunów prawnych wraz z KOMPLETEM  DOKUMENTÓW potwierdzających spełnianie zaznaczonych kryteriów przyjmowane są w okresie od 1 marca do 18 marca 2022r. w następujących terminach:

 

dzień

godzina

poniedziałek

 13:00 – 16:30

wtorek

 8:00 – 11:00

środa

 13:00 – 16:30

czwartek

 8:00 – 11:00

piątek

 13:00 – 15:00

 

Informacja dla Rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola – kontynuacja uczęszczania do Przedszkola nr 417

 

W okresie od 22 lutego ( wtorek ) do 28 lutego ( poniedziałek) do g. 16.00  rodzice dzieci urodzonych w latach 2016, 2017, 2018, 2019, składają do nauczycieli grup pisemne potwierdzenia woli kontynuacji edukacji przedszkolnej na rok szkolny 2022/2023. Kartę potwierdzenia będzie można pobrać w przedszkolu lub  ze strony internetowej.

Brak złożenia potwierdzenia woli kontynuacji edukacji w podanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu w roku szkolnym 2022/2023.

Przydział do grup przedszkolnych dzieci kontynuujących i przyjętych na rok szkolny 2022/2023 nastąpi po zakończeniu całego postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących i dzieci przyjętych oraz możliwości organizacyjnych przedszkola i może być inna niż w bieżącym roku szkolnym. W przypadku konieczności podziału dotychczasowych oddziałów, brana jest pod uwagę data urodzenia dziecka.

 Potwierdzenia kontynuacji będą wprowadzone do systemu elektronicznego na bieżąco, dlatego też prosimy o składanie potwierdzeń w wyznaczonym terminie. Po wyznaczonym terminie ten etap rekrutacji zostanie automatycznie zamknięty i nie będzie możliwości wprowadzania zmian.

Druk do pobrania: deklaracja_kontynuowania_wychowania_przedszkolnego

 

…………………………………………………………………………………………..

STRONA LOGOWANIA DLA RODZICÓW 

przedszkola.edukacja.warszawa.pl

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW 
PRZEDSZKOLNYCH WSZKOŁACH PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

KRYTERIA REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W ROKU 2022/2023

KRYTERIA DOCHODOWE

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Skip to content